Uppsalas soldattorp

Sidan uppdaterad 2007-02-19 

 

      Uppsalas soldattorp

 

 

I Kronparken, gränsande till Hammarby kyrkogård, ligger soldattorpet Sunnersta.
Verandan tillbyggd på 1930-talet.
 

 

Det fanns åtta soldatrotar för Uplands regemente i Bondkyrkoförsamlingen på indelningsverkets tid. Rotenamnen går igen i dagens stadsdelsnamn: 137 Malma, 138 Sunnersta, 139 Rickomberga, 140 Stabby, 142 Nyvla, 143 Flogsta, 144 Håga och sista numret i Uppsala kompani, 150 Norby. Sedan Malmatorpet revs för några år sedan finns endast tre av torpen kvar i dag: Nyvla är en privat sommarstuga, Sunnerstatorpet ligger i anslutning till Hammarby kyrkogård och Norbytorpet vid gräsplanen i Kvickstensvägens förlängning.

I april 1997 bjöd aktiebolaget Assi-Domän ut Norby torpet till försäljning och den allmänna meningen var att här skulle rivas och bygga villor. Föreningen Norby Soldattorp bildades av boende i området med stöd bl a av lokala föreningar och S1, det gamla Uplands regemente. Man lyckades förvärva torpet och har successivt, med sakkunnig hjälp från Länsmuseet, lyckats restaurera huset och möblera det. Miljön omkring hålls levande bl a av dagisbarn som odlar grönsaker i trädgården, här finns några bikupor, highland cattle betar på torpets lilla äng och några små, gammaldags får går på sommarbete.

Ett par gånger om året hålls ”Öppet torp” – gör då gärna ett besök, buss 7 går till Kvickstensvägen.

Soldattorpets café har söndagsöppet 11 mars, 15 april, 13 maj kl. 12.00-15.00.

Vårstädning 22 april kl. 10.00-13.00 krattor, spadar, skottkärror, sågar medföres.

För mer information kontakta Karin Dovelius tel 018 - 36 36 67.

Vill du bli medlem i Föreningen Norby Soldattorp?
Årsavgiften 50 kronor kan sättas in på pg 481 53 85–5.

 

Upp