Förtroendevalda och funktionärer 2021

Sidan uppdaterad 2022-01-22

Styrelse

Ordförande Roland Skoglund 018-24 34 52 rolandskoglund@hotmail.com
Vice ordförande Lars Ivermark 070-832 07 59 larsragnarivermark@gmail.com
Skattmästare Britt-Inger Nyberg 070-363 29 64 britt-inger.nyberg@bahnhof.se
Sekreterare Kristina Thomsson 070-679 09 47 kristinath58@gmail.com
Klubbmästare Vakant    
Ledamot Gunnar Flygh 018-52 25 47  
Ledamot Anders Andersson   andersa-sfiu-www@pdcs.org
Suppleant Berit Sjögren    
Suppleant Mats Lejmyr   mats.lejmyr@bredband.net

Revisorer

Revisor Kerstin Karlsson    
Revisor Lennart Alvebris    
Revisorssuppleant Agneta Sandler Bäfwe    

Valberedning

Sammankallande Solveig Johansson 018-32 49 32 solveigolars.018324932@telia.com
Ledamot Agnetha Rosenlund 070-562 72 33  

Funktionär

Bibliotekarie Jan-Erik Eriksson   villiard.janerik@gmail.com