Föreningens innehav av CD-skivor

  
Sidan uppdaterad 2010-05-04
                

Begravda i Stockholm

Varierande basfakta om 480.000 personer begravda i Stockholm 1800-2001.

 

Bouppteckningsregister

Jämtlands län

 

Bouppteckningsregister

Uppsala län

 

Emibas

Persondata om 1,1 miljoner emigranter från 2.300 församlingar.

 

Emigranten Populär 2006

Den nya utgåvan av den tidigare Emigranten-CDn där källmaterialet är passagerarlistor med 1,4 miljoner emigranter huvudsakligen till Nordamerika.

CDn innehåller även ett antal mindre databaser: Emibas Göteborg innehåller göteborgare där källmaterialet är kyrkböckerna. Samma med Emibas VärmlandEmisjö innehåller sjömän från västsverige som avmönstrat utanför Europa. Emipass är utdrag ur passjournaler åren 1783-1860. Emisal innehåller passagerare på Svenska Amerikalinjen. Emivasa innehåller Vasaordens medlemmar i USA och Emilarsson brevväxling med emigrantagenten Bröderna Larsson & Co.

 

Klaraskivan

Innehåller 380.000 poster med personuppgifter på de människor som levat i Klara-rotarna i Stockholm under åren 1878-1926.

 

Kungsholmen

Kungholmsborna står i centrum. Alla invånare mellan 1878 och 1926. Nästan 4.500 fotografier, ritningar och handlingar.

 

Ministerialböcker

Jämtlands län

 

Polisunderrättelser

1878-1935

 

Rosenberg

”Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige”. Innehåller uppgifter om drygt 65.000 svenska orter vid tiden omkring 1880. Ett samarbetsprojekt mellan SVAR och Sveriges Släktforskarförbund.

 

Smedskivan 3 2003

CD-skiva med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet, presenterade på html-sidor. Totalt omnämns ca 85.000 personer.

 

(Smedskivan 4) 2005

CD-skiva med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet, presenterade på html-sidor. Totalt omnämns ca 125.000 personer.

 

Svenska Ortnamn

Uppgifterna på CD-skivan är hämtade ur databaser hos Lantmäteriet i Gävle. Totalt redovisas drygt 410.000 ortnamn.

 

Sveriges befolkning 1890

Innehåller uppgifter om de drygt 4,8 miljoner personer som bodde i Sverige årsskiftet 1890/1891.

Ett samarbetsprojekt mellan SVAR/Arkion och Sveriges släktforskarförbund.

 

Sveriges befolkning 1900

CDn innehåller uppgifter om alla de 5,2 miljoner människor som levde i Sverige årsskiftet 1900/1901.

Sökning kan göras på nästan alla tänkbara sätt. Eftersom hemmavarande barn vid den här tiden saknade efternamn i källmaterialet har sökning på dessa underlättats genom att man kan kombinera sökningen med kända fakta om föräldrarna och även namn på eventuella syskon.

 

Sveriges befolkning 1970

Innehåller uppgifter om de drygt 8 miljoner personer som bodde i Sverige i november 1970
(för Västmanlands län november 1971).

 

Sveriges befolkning 1980

En heltäckande databas över de drygt 8,3 miljoner personer som bodde i Sverige i november 1980 (för Göteborgs och Bohus län november 1981 eller 1979).

 

Sveriges Dödbok 3, 1947-2003

Innehåller uppgifter om de drygt 4,7 miljoner personer som avlidit i Sverige mellan 1947 och 2003.

 

Söder i våra hjärtan

Innehåller åtskilliga fakta om samtliga personer som bott på Södermalm i Stockholm under åren 1878-1926, över en halv miljon.

 

 

Upp