In memoriam

Sture Jansson (1924-2009)

Sture Jansson

Vår högt uppskattade bibliotekarie Sture Jansson har avlidit i en ålder av 85 år. Han har varit aktiv i vår förening alltsedan 1991, då han ingick i styrelsen, först som vice ordförande och en tid även som sekreterare. Han ordnade tidigt så vi fick tillgång till föreningslokalen på Sköldmövägen i Gamla Uppsala och har där byggt upp vårt bibliotek, som är exemplariskt uppställt och katalogiserat. Så länge krafterna stod honom bi gick han regelbundet dit och ordnade in böcker och tidskrifter som kom i en strid ström. Hans arbetsinsats har varit ovärderlig. Vi sörjer en trogen medarbetare och vän.