Anbytarträff

Lördagen 11 oktober 2008, kl. 10.00-16.00
i Vaksalaskolans matsal, Vaksalatorg

Uppsala landsarkiv upptagningsområde:
Uppland, Västmanland, Dalarna, Närke och Södermanland

Arrangör: Föreningen Släktforskare i Uppland i samarbete med DIS-ÖST och Björklingebygdens släktforskarförening med stöd av Sveriges Släktforskarförbund.

Bindande anmälan sker via inbetalning av 200:- på föreningens plusgiro 69 66 21 - 2. I anmälningsavgiften ingår smörgåsbuffé och deltagarförteckning.

Läshjälp - ta gärna med papperskopia eller dokument, som du har svårt att tyda, så kan du få hjälp!

GEDCOM: Datorstyrd samkörning/matchning av utdrag i deltagande forskares databaser. Gör ett utdrag från din databas i GEDCOM-format och sänd ditt bidrag med e-post till Carl-Olof Sahlin <carl-olof.sahlin@telia.com>, DIS-ÖST. Ange "Uppbyt 08" som ärende. OBS! Uppgifterna Du sänder via GEDCOM slängs efter anbytet!

OBS! Anmälan, avgiften och ev. GEDCOM-fil ska vara oss tillhanda senast den 20 september 2008.

Efter betalning är anmälan bindande. Max. 120 deltagare, så först till kvarn gäller!

Databaser: Soldatregistret Uppland, Valloner, DISBYT, Älvdalen m.m.

Tiden för anmälan av forskningsområden till deltagarförteckningen eller GEDCOM-utdrag har gått ut. Efteranmälningar kan dock göras till Roland Skoglund, telefon 018-24 34 52.