Uppländska arkiv

Sidan uppdaterad 2014-08-03
Arkiv Hemsideadress med mer information
Arkivregister Stockholm län / ASL http://www.ssa.stockholm.se/forskarsalen
Dannemorabygdens Förenings- och Hembygdsarkiv Mer info

Enabygdsarkivet

Mer info
Enköpings kommunarkiv http://www.enkoping.se/
välj kultur, kommunarkiv
Folkrörelsearkivet för Uppsala län http://www.fauppsala.nu/
Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala län http://www.nau.se/
Heby kommunarkiv http://www.heby.se/
Håbo kommuns centralarkiv http://www.habo.se
Korsnäsarkivet Mer info
Landsarkivet i Uppsala http://www.ra.se/ula/
Landstingsarkivet i Uppsala län Mer info
Lantmäteriarkivet http://www.lantmateriet.se/
Leufsta Bruksarkiv http://leufstabruksarkiv.se/
Norrtälje kommuns Stadsarkiv http://www.norrtalje.se
Sigtuna kommuns arkiv http://www.sigtuna.se
välj Kommunen, Arkiv
SOFI - Språk- och folkminnesinstitutet http://www.sofi.se/
Tierps kommunarkiv http://www.tierp.se
Täby kommunarkiv http://www.taby.se
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva
Kart- och bildavdelningen
http://www.ub.uu.se/arv/koba.cfm
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva
Handskriftsavdelningen
http://www.ub.uu.se/arv/hamus/
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva
Mikrofilmavdelningen
http://www.ub.uu.se/hum/carol/svetidn.cfm
Upplands-Bro kommuns centralarkiv Mer info
Upplands Väsby kommunarkiv http://www.upplandsvasby.se
Upplandsmuseets arkiv http://www.upplandsmuseet.se
Uppsala Stadsarkiv http://www.uppsala.se
Uppsala Stadsbibliotek http://www.uppsala.se
Vallentuna kommuns centralarkiv Mer info
Älvkarleby kommuns centralarkiv  Mer info
Österåkers kommuns centralarkiv Mer info
Östhammars kommuns centralarkiv Mer info

Tillbaka