Upplands släktforskarförening

Foto: Barbro Ellvén 2005

Vår symbol (längst upp till vänster) är Runslingan på Sjustablocket (fotot) i Skoklosters socken, Uppland.

Texten lyder:
"Runa lät göra minnesvården efter Spjallbude och efter Sven och efter Andvätt och efter Ragnar, hennes och Helges (?) söner, och Sigrid efter Spjallbude, sin man. Han blev död i Holmgård i Olovskyrkan. Öpir ristade runorna."

Dags igen:
Torsdag den 25 november 2021 kl 18-20:
Öppet hus
Lokal: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala (karta)
På programmet: Mingel, redogörelse för Nyheter inom släktforskningen

Postadress: Upplands släktforskarförening,
c/o Britt-Inger Nyberg, Årstagatan 39, 754 34 Uppsala
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan skicka ett mail till <runslingan@live.se>.
© Upplands släktforskarförening