Upplands släktforskarförening

Foto: Barbro Ellvén 2005

Vår symbol (längst upp till vänster) är Runslingan på Sjustablocket (fotot) i Skoklosters socken, Uppland.

Texten lyder:
"Runa lät göra minnesvården efter Spjallbude och efter Sven och efter Andvätt och efter Ragnar, hennes och Helges (?) söner, och Sigrid efter Spjallbude, sin man. Han blev död i Holmgård i Olovskyrkan. Öpir ristade runorna."

Anslaget den 8 april 2020
På grund av corona-pandemin är föreningens samtliga planerade aktiviteter tills vidare inställda eller uppskjutna på obestämd tid. Vi återkommer med information här när läget förändras (eller om vi hittar aktiviteter som kan genomföras på distans, exempelvis via Internet).
Anders Andersson,
på uppdrag av ordföranden Roland Skoglund

Postadress: Upplands släktforskarförening,
c/o Britt-Inger Nyberg, Årstagatan 39, 754 34 Uppsala
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan skicka ett mail till <runslingan@live.se>.
© Upplands släktforskarförening