Upplands släktforskarförening

Foto: Barbro Ellvén 2005

Vår symbol (längst upp till vänster) är Runslingan på Sjustablocket (fotot) i Skoklosters socken, Uppland.

Texten lyder:
"Runa lät göra minnesvården efter Spjallbude och efter Sven och efter Andvätt och efter Ragnar, hennes och Helges (?) söner, och Sigrid efter Spjallbude, sin man. Han blev död i Holmgård i Olovskyrkan. Öpir ristade runorna."

Anslaget den 13 oktober 2021 (ersätter tidigare meddelande om inställd verksamhet från april 2020)
Styrelsen undersöker nu vilken mån föreningens verksamhet kan återupptas i höst (2021). Vi återkommer med närmare information inom kort.
Anders Andersson,
på uppdrag av ordföranden Roland Skoglund

Postadress: Upplands släktforskarförening,
c/o Britt-Inger Nyberg, Årstagatan 39, 754 34 Uppsala
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan skicka ett mail till <runslingan@live.se>.
© Upplands släktforskarförening